Impresszum

Preambulum

Jelen weboldal üzemeltetője (a Gastro Star AG, az „Eisberg-csoport” - a továbbiakban „Eisberg-csoport” képviseletében) a „gastrostar.ch” és az „eisberg.ch” weboldalakat, valamint ezek minden érintett elemét az Eisberg-csoport kizárólagos tulajdonának tekinti.

A weboldal (vagy annak egy részének) minden teljes vagy részleges reprodukciója, ábrázolása vagy ismételt közzététele szigorúan tilos, kivéve azt az esetet, ha ehhez az Eisberg-csoport előzőleg írásban kifejezetten hozzá nem járult. Fenti szabályozás alól kivételt képeznek a cikkek és a sajtóközlemények.

A weboldal üzemeltetője: Gastro Star AG

Cím:
Gastro Star AG
Hüttenwiesenstrasse 4
CH- 8108 Dällikon

E-mail cím: info@gastrostar.ch

Felelősség a tartalmakért

Oldalaink tartalmait a legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Ennek ellenére az Eisberg-csoport semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott online információk megfelelőségéért, teljességéért és aktualitásáért.

Felelősségi tájékoztatás

Amennyiben az Eisberg-csoport részéről bizonyíthatóan nem történt szándékosság vagy súlyos gondatlanság, úgy alapvetően kizártak az anyagi vagy eszmei károkra vonatkozó Eisberg-csoporttal szembeni olyan felelősségi igények, amelyek a rendelkezésre bocsátott információk használatából, illetve nem használatából, vagy pedig a hibás vagy hiányos információk használatából erednek.

Hivatkozások és linkek

A külső weboldalakra mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások vonatkozásában nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért. Az Eisberg-csoport különösen nem vállal felelősséget a harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott ilyen információk rendelkezésre állásáért, helyességéért, teljességéért, aktualitásáért és törvényi előírásoknak történő megfeleléséért.

Adatvédelem

Az adatvédelem témakörével kapcsolatos összes információ megtalálható az Adatvédelmi nyilatkozat című dokumentumunkban.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, ami a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, azaz szövegfájlokat használ, amelyeket elment az Ön számítógépén, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A sütik a weboldal Ön általi használatáról létrehozott információkat rendszerint a Google egy USA-ban található szerverére továbbítják, ahol ezek elmentésre kerülnek. Amennyiben jelen weboldalon aktiválja az IP-anonimizálást, úgy IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az EGT-egyezmény más szerződéses országaiban előzőleg lerövidíti. Az egész IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google USA-ban található szerverére, hogy lerövidítésére ott kerüljön sor. Jelen weboldal üzemeltetője megbízásából Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze az Ön weboldalon végzett tevékenységeiről, és a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat végezzen a weboldal üzemeltetőjével szemben. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet nem egyesítik a Google többi adatával. Ön a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik elmentését; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetlegesen nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül Ön a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google részére történő rögzítését, valamint ezen adatok Google általi kezelését megakadályozhatja, amennyiben letölti és telepíti az alábbi hivatkozás alatt (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) rendelkezésre álló böngésző bővítményt.

Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi oldalakon talál: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de vagy http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (A Google Analytics szolgáltatásra és az adatvédelemre vonatkozó információk). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();” kód kibővítését kapta az IP-címek anonimizált gyűjtésének (úgynevezett „IP-Masking”) biztosítása érdekében.

Joghatóság

A jelen honlappal kapcsolatban felmerülő jogviták esetén a joghatóság helye Zürich.

Logo Facebook Logo Instagram Logo Youtube Logo Pinterest