Adatvédelmi nyilatkozat

Felelősnek minősül az Európai általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok további nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi jogi rendelkezések értelmében:

Eisberg AG, székhely: Hüttenwiesenstrasse 4, CH-8101 Dällikon
Telefon: +41 44 847 55 11
Email: mail@eisberg.com

A Felelős Adatvédelmi megbízottja:

Martin Wohlwend
Telefon: +41 44 847 55 11
Email: mail@eisberg.com

1. Személyes adatok kezelésének terjedelme
Felhasználóink személyes adatait alapvetően csak abban az esetben kezeljük, amennyiben erre a működőképes weboldal, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink rendelkezésére bocsátásához szükség van, és az adatkezelésre kizárólag az Európai általános adatvédelmi rendeletben („GDPR”) megjelölt jogalapok fennállása esetén kerül sor.

2. Adatkezelés leírása és terjedelme
Internetoldalunk minden egyes lehívásakor rendszerünk automatikus módon rögzíti a lehívást végző számítógép számítógépes rendszeréről származó adatokat és információkat. Ennek során az alábbi adatok rögzítésére kerül sor:
Információk az alábbiakra vonatkozóan: a böngésző típusa (és verziója), operációs rendszer, internet kiszolgáló, IP-cím, hozzáférés dátuma és időpontja, azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a weboldalunkra jutott, azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a mi weboldalunkról hívott le, kattintásfolyamok (clickstreams);

Az adatok rendszerünk naplófájljaiban szintén elmentésre kerülnek. Ezen adatok elmentése nem a felhasználó többi személyes adatával együttesen történik.

3. Adatkezelés célja
Az IP-cím rendszer általi ideiglenes mentésére azért van szükség, hogy lehetővé tegyük a weboldal kiszolgáltatását a felhasználó számítógépe számára. Ehhez el kell menteni a felhasználó IP-címét a munkamenet időtartamára.

A mentés a weboldal működőképességének biztosítása érdekében naplófájlokban történik. Emellett az adatok weboldalunk optimalizálásának és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására is szolgálnak. Az adatok marketing célokra történő kiértékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.

4. Személyes adatok kezelésének jogalapja
Az internetes megjelenés céljából adatkezelésünk az alábbi jogalapokon nyugszik:

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes elmentésének jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja biztosítja, mivel az adatok elmentése vállalatunk vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek biztosítása célját szolgálja, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbbiekben nevezett érdekekkel szemben.

5. Mentés időtartama
Az adatokat töröljük, amint azok elérték rögzítésük célját, és nincs már rájuk szükség. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatok gyűjtése esetén erre akkor kerül sor, ha véget ért az adott munkamenet.

Az adatok naplófájlokban történő elmentése esetén erre legkésőbb hét nap elteltével kerül sor. Az ezen időszakot meghaladó mentés nem lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók IP-címei törlésre vagy módosításra kerülnek, hogy a lehívó klienshez történő hozzárendelésük többé ne legyen lehetséges.

6. Tiltakozási és törlési lehetőség
A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatok gyűjtése és az adatok naplófájlokban történő elmentése elengedhetetlenül szükséges a weboldal üzemeltetéséhez. Ennek következtében a felhasználó számára nem adott a tiltakozás lehetősége. Amennyiben a felhasználó meg kívánja akadályozni a jövőbeli és további mentéseket, el kell hagynia a weboldalt, és a jövőben el kell tekintenie a weboldal felkeresésétől.

7. Sütik használata
Weboldalunk sütiket használ. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek a felhasználó böngészőjében, illetve a böngésző által a Felhasználó számítógépes rendszerén elmentésre kerülnek. Ha egy felhasználó előhív egy weboldalt, akkor a felhasználó operációs rendszerén elmentésre kerülhet egy süti. Ez a süti egy karaktersorból áll, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a weboldal ismételt előhívása esetén.

A sütik alkalmazásának az a célja, hogy leegyszerűsítsék a felhasználó számára a weboldal használatát. Weboldalunk néhány funkciója a sütik alkalmazása nélkül nem biztosított. Ezen funkciókhoz szükséges, hogy a böngésző egy oldalváltást követően is ismételten felismerhető legyen.

Az alábbi alkalmazásokhoz van szükségünk a sütikre:
Nyelvi beállítások átvétele
A sütikben az alábbi adatok mentésére és továbbítására kerül sor:
Nyelvi beállítások
A technikailag szükséges sütik által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk felhasználói profilok létrehozásához.

Beírt keresési fogalmak, weboldalak lehívásának gyakorisága, weboldal funkciók igénybe vétele
Az elemző sütik használata a weboldalunk minőségének és tartalmának javítása célját szolgálja. Az elemző sütiknek köszönhetően információkat kapunk a weboldal használatának módjáról, és így folyamatosan optimalizálni tudjuk az ajánlatunkat.

A fenti adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja biztosítja, mivel az adatok elmentése vállalatunk vagy egy harmadik személy jogos érdekeinek biztosítása célját szolgálja, és az érintett személy érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbbiekben nevezett érdekekkel szemben. Annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük az adatkezelés által a felhasználó jogaiba és szabadságaiba történő beavatkozást, a felhasználó ily módon gyűjtött adatait technikai mechanizmusok útján álnéven kezeljük. Ennek következtében lehetetlenné válik az adatoknak az oldal előhívását végző felhasználóhoz történő hozzárendelése. Az adatok elmentése nem a felhasználó egyéb személyes adatival együtt történik. Weboldalunk előhívásakor a felhasználók egy tájékoztató banneren keresztül - amely hivatkozik az adatvédelmi nyilatkozatra - tájékoztatást kapnak a sütik használatáról. Ebben az összefüggésben arra is felhívják a figyelmüket, hogy miként lehet megakadályozni a sütik elmentését a böngésző beállításaiban.

Cookie-beállítások

A következő hivatkozásra kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről ezen az internetes oldalon. A fenti hivatkozásra kattintva letöltődik az „opt-out-cookie”. Böngészője beállításainak ezért lehetővé kell tenniük a cookie-k tárolását e célból. Ha rendszeresen törölni szokta a sütiket, akkor minden alkalommal újra kell kattintania a hivatkozásra, amikor felkeresi ezt a weboldalt.

8. Kapcsolatfelvételi űrlap, kapcsolat telefonon és e-mailen keresztül
Internetes oldalunkon egy kapcsolatfelvételi űrlap található, amely az elektronikus kapcsolatfelvételhez használható. Amennyiben egy felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy a párbeszédablakban megadott adatok továbbításra kerülnek a részünkre, és mi elmentjük ezeket. Ezek az adatok a következők:

Felhasználó neve, e-mail cím
Alternatívaként a rendelkezésre bocsátott e-mail címen vagy telefonon keresztül történő kapcsolatfelvétel is lehetséges. Ebben az esetben a felhasználó e-mail útján vagy telefonon közölt személyes adatai kerülnek elmentésre, különös tekintettel az e-mail címre, illetve a telefonszámra.

Ebben az összefüggésben nem kerül sor az adatok harmadik személyek részére történő továbbítására, kivéve a Bell Food Group keretein belül. A továbbítás a Bell Food Group központi adatközpontjaiban történő elmentés céljára, valamint a Bell Food Group vállalati tevékenységeihez szükséges elemzések és stratégiák létrehozása céljára szolgál. Ennek során sor kerülhet egy másik EU tagállamba vagy EGT-államba, illetve Svájcba történő továbbításra.

Az adatkezelés jogalapját a felhasználó beleegyezése megléte esetén a GDPR 6. cikk. 1. bek. a) pontja képezi.

Az e-mail útján közölt adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pontja képezi. Amennyiben az e-mail kapcsolat szerződés megkötésére irányul, úgy a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont további jogalapot képez az adatkezelésre.

A párbeszédablakokban megadott személyes adatok kezelése kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozásának céljára szolgál. Az e-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén fennáll az adatkezelés szükséges jogos érdeke is.

Az elküldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlappal történő visszaélések megakadályozásának, valamint az informatikai rendszerünk biztonságának célját szolgálják.

Az adatokat töröljük, amint azok elérték rögzítésük célját, és nincs már rájuk szükség. A kapcsolatfelvételi űrlap párbeszédablakaiban megadott személyes adatok, valamint az e-mailen keresztül megküldött személyes adatok esetén erre akkor kerül sor, ha a felhasználóval befejeződött a párbeszéd. A párbeszéd abban az esetben minősül befejezettnek, ha a körülmények arra utalnak, hogy a szóban forgó tényállás végül tisztázódott.

Az elküldési folyamat alatt kiegészítésképpen gyűjtött személyes adatokat legkésőbb hét napos határidőt követően töröljük.

A felhasználónak bármikor lehetőségében áll visszavonni a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailen keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, úgy személyes adatainak elmentése ellen bármikor tiltakozhat az Adatvédelmi megbízotthoz (lásd fent) intézett e-mailben. Ilyen esetben a párbeszéd nem folytatható tovább. Amennyiben a már megtörtént kommunikáció alapján sor került egy olyan tevékenységre, amely számunkra vagy az érintett számára jogilag kötelező érvényű következményekkel jár, úgy jogosultak vagyunk elutasítani a törlésre vonatkozó kérést, amennyiben az adatok kezelése a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapokon nyugszik.

Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során elmentett összes személyes adat törlésére sor kerül.

9.  Felhasználó jogai
Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésre kerülnek, úgy Ön Érintett személynek minősül az GDPR értelmében, és Önt velünk, mint Felelős személlyel szemben az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog
Igazolást kérhet tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük-e. Amennyiben ilyen adatkezelésre sor kerül, Ön az alábbi információkról történő tájékoztatásra jogosult:
- a személyes adatok kezelésének célja;
- a kezelt személyes adatok kategóriái;
- a címzettek, illetve a címzettek kategóriái, akikkel szemben közölték vagy a későbbiekben még közölni fogják
az Önre vonatkozó személyes adatokat;
- az Önre vonatkozó személyes adatok elmentésének tervezett időtartama, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem lehetséges konkrét adatokkal szolgálni, úgy
az elmentés időtartamának meghatározására szolgáló kritériumok;
- az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó jog, az általunk történő kezelés korlátozására vonatkozó jog,
 vagy a kezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jog fennállása;
- panasz felügyeleti hatóságnál történő benyújtásához való jog fennállása;
- az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, amennyiben a személyes adatok gyűjtése nem az érintett személytől
történik;
- automatikus döntéshozatal megléte, beleértve a GDPR 22. cikk. 1. és 4. bekezdés szerinti profilalkotást és - legalább ezekben az esetekben - tartalmas információk a bevont logikáról, valamint az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó terjedelméről és elérni kívánt kihatásairól.

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezet részére továbbításra kerülnek-e. Ebben az összefüggésben Ön tájékoztatást kérhet a továbbításra vonatkozó GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog
Önnek jogában áll tőlünk a helyesbítést és/vagy kiegészítést kérni, amennyiben az Önt érintő kezelt személyes adatok nem helyesek vagy nem teljesek. Kötelesek vagyunk a helyesbítést haladéktalanul elvégezni, amint Ön közölte velünk, hogy miként rögzíthetőek helyesen ezek az adatok.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön az alábbi feltételek fennállása esetén kérheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását:
- ha az Önre vonatkozó személyes adatok helyességét egy időtartamra vitatja, amely időtartam lehetővé teszi számunkra a személyes adatok helyességének ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, Ön pedig elutasítja a személyes adatok törlését és helyette a személyes adatok használatának korlátozását kéri;
- a személyes adatokra a kezelés céljából nincs tovább szükségünk, Önnek viszont a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szüksége van rájuk, vagy
- Ön tiltakozott a GDPR 21. cikk. 1. bekezdése szerinti kezelés ellen, és még nem ismeretes, hogy a mi jogos okaink elsőbbrendűséget élveznek-e az Ön okaival szemben.

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozására sor került, úgy ezen adatok kezelése - az elmentésüktől eltekintve
- csak az Ön beleegyezésével vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, vagy pedig egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából, illetve fontos uniós vagy tagállami közérdeki okokból történhet.

Amennyiben az adatkezelés korlátozására a fenti feltételek szerint került sor, úgy a korlátozás megszüntetése előtt tájékoztatjuk Önt.

Törléshez való jog
Önnek jogában kérni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, és mi kötelesek vagyunk ebben az esetben ezen adatok haladéktalan törlésére az alábbiakban felsorolt okok egyikének fennállása esetén:
- Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtésükre vagy egyéb módon történő kezelésükre sor került.
- Ön visszavonja azon hozzájárulását, amelyen az adatok kezelése a GDPR 6. cikk. 1. bek. a) pont vagy 9. cikk 2. bek. a) pontja szerint alapult, és az adatkezelésnek nincs további jogalapja.
- Ön a GDPR 21. cikk 1. bek. szerint tiltakozik az adatkezelés ellen, és nem állnak fent az adatkezelésre vonatkozóan olyan jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy Ön a GDPR 21. cikk. 2. bek szerint tiltakozik az adatkezelés ellen.
- Az Önt érintő személyes adatok kezelése jogtalanul történt.
- Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése az uniós jog vagy a ránk vonatkozó tagállami jog alapján egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
- Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk. 1. bek. értelmében vett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatokat nyilvánosságra hoztuk, és a GDPR 17. cikk. 1. bek. értelmében kötelesek vagyunk azok törlésére, úgy a rendelkezésre álló technológia és végrehajtási költségek figyelembe vétele mellett megfelelő - akár műszaki jellegű - intézkedéseket hozunk, hogy az adatkezelésért felelős személyt tájékoztassuk arról, hogy Ön mint érintett személy tőle az adott személyes adatokhoz vezető összes hivatkozást, vagy ezen személyes adatok másolatainak vagy replikációinak törlését kérvényezte.

A törlésre való jog nem áll fent, amennyiben az adatkezelés a következő célokból szükséges:
- a szabad véleménynyilvánítás és tájékoztatás jogának gyakorlása;
- olyan jogi kötelezettség teljesítése, amely az uniós jog vagy a ránk vonatkozó tagállami jog alapján megköveteli az adatkezelést, vagy egy olyan feladat teljesítése, amely közérdekű, vagy amelyre közhatalom gyakorlása során került sor;
- közegészségügy területét érintő közérdeki okokból a GDPR 9. cikk. 2. bek. h) és i), valamint a 9. cikk. 3. bek. szerint;
- közérdekű archiválási okok, tudományos vagy történelmi kutatási okok vagy statisztikai célok a GDPR 89. cikk 1. bekezdése szerint, amennyiben az a) bekezdésben nevezett jog előre láthatólag az adatkezelés céljainak megvalósítását lehetetlenné teszi vagy súlyosan befolyásolja, illetve
- jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme.

Amennyiben Ön az adatkezelés helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására vonatkozó jogát érvényesítette velünk szemben, mi kötelesek vagyunk az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról értesíteni minden olyan címzettet, akik számára az Önre vonatkozó személyes adatokat közzé tettük, kivéve azt az esetet, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy ráfordítással járna. Ön jogosult arra, hogy ezekről a címzettekről tájékoztassuk Önt.

Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait strukturált, általánosan ismert és használt, valamint géppel olvasható formátumban megkapja. Ezenkívül jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik felelős személy részére az általunk történő akadályozás nélkül továbbítsa, amennyiben
- a kezelésük a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja vagy a GDPR 9. cikk 2. bek. a) pontja szerinti beleegyezésen, vagy pedig a GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
- a kezelésük automatizált eljárásokkal történik.

Ezen jog gyakorlása során továbbá jogában áll azt kérni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok továbbítása közvetlenül tőlünk történjen a másik felelős személy részére, amennyiben ez technikailag lehetséges. Más személyek szabadságait és jogait fentiek nem befolyásolhatják.

Az adattovábbítás joga nem vonatkozik a számunkra továbbított személyes adatok olyan jellegű kezelésére, amelyre egy olyan feladat elvégzéséhez van szükség, amely közérdekű, vagy amelyre közhatalom gyakorlása során kerül sor.

Tiltakozáshoz való jog
Önnek a személyes különleges helyzetéből adódó okokból bármikor jogában áll az Önre vonatkozó személyes adatok GDPR 6. cikk. 1. bek. e) vagy f) pontja alapján történő kezelése ellen tiltakozni; fentiek az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkoznak.

Az Önre vonatkozó személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve azt az esetet, ha olyan kényszerítő, a személyes adatok védelmét szükségessé tevő okokkal tudjuk bizonyítani az adatkezelés szükségességét, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy pedig az adatkezelés a jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen reklámozás céljából történik, Önnek bármikor jogában áll tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok reklámozás céljából történő kezelése ellen; fentiek vonatkoznak a profilalkotásra is, amennyiben ez ilyen közvetlen reklámmal kapcsolatban áll.

Ha Ön tiltakozik az adatai közvetlen reklámozás céljából történő kezelése ellen, úgy az Önre vonatkozó személyes adatokat nem használjuk fel többé ilyen célokra.

Önnek lehetőségében áll - az információs társadalom szolgáltatásainak használatával összefüggésben - tiltakozási jogát automatizált eljárások útján gyakorolni, amelyek során műszaki specifikációkat alkalmazunk.

Az adatvédelmi jogi beleegyező nyilatkozat visszavonásához való jog
Önnek jogában áll bármikor visszavonni az adatvédelmi jogi beleegyező nyilatkozatot. A beleegyezés visszavonása nem érinti a beleegyezés alapján a visszavonásig megtörtént adatkezelés jogszerűségét.

Automatizált döntés egyes esetekben, ideértve a profilalkotást
Önnek jogában áll, hogy ne vesse alá magát egy kizárólag automatizált adatfeldolgozáson alapuló olyan döntésnek, amelynek Önnel szemben joghatása van, vagy amely Önre hasonló módon jelentős hatással van. Fentiek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a döntés egy Ön és mi közöttünk fennálló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, a ránk vonatkozó Európai Unió és a tagállamok törvényi rendelkezései alapján megengedett, és ezek a törvényi előírások méltányos intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogai és szabadságai, valamint jogos érdeke megőrzésére, vagy pedig ez az Ön kifejezett beleegyezésével történik.

Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a GDPR 9. cikk 1. bekezdése szerint személyes adatok különleges kategóriáján, kivéve azt az esetet, ha a GDPR 9. cikk. 2. bekezdés a) vagy g) pontja érvényes, és megfelelő intézkedéseket hoztak az Ön jogai és szabadságai, valamint jogos érdeke védelmére.

A felsorolt esetek tekintetében megfelelő intézkedéseket hozunk az Ön jogai és szabadságai, valamint jogos érdekei megőrzése érdekében, amelyekhez a minket képviselő személy általi beavatkozásra való jog, a saját álláspont bemutatására való jog, valamint a döntés megtámadására való jog is hozzátartozik.

Panasz benyújtásához való jog egy felügyeleti hatóság előtt
Az egyéb közigazgatási jogi vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek mellett Önnek joga van panasz benyújtására egy felügyeleti hatóság előtt, különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés szerinti tagállamban, amennyiben Önnek az a véleménye, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok a GDPR rendelkezéseibe ütköznek.

A panaszt kezelő felügyeleti hatóság tájékoztatja a panasztevő személyt a dolgok állásáról és a panasz eredményeiről, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét.

10. Közösségi bővítmények használata
Ez a weboldal a Facebook közösségi bővítményeit használja, amelyeket a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook”) üzemeltet. Az integrált bővítmények a Facebook logón, valamint a Facebook színeiben (kék és fehér) megjelenő „Like”, „Tetszik” és „Megosztás” fogalmakon keresztül ismerhetők fel. Az összes Facebook bővítménnyel kapcsolatban további információkat az alábbi hivatkozáson talál:https://developers.facebook.com/docs/plugins/

A bővítmény nem hoz létre közvetlen kapcsolatot az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. A weboldal üzemeltetőjének nincs befolyása azoknak az adatoknak a természetére és terjedelmére, amelyeket a bővítmény a Facebook Inc. szervereire továbbít. A kapcsolódó információkat az alábbi hivatkozáson találja:https://www.facebook.com/help/186302338085084

A bővítmény tájékoztatja Facebook Inc.-t arról, hogy Ön felkereste ezt a weboldalt. Ennek során fennáll annak a lehetősége, hogy az Ön IP-címe elmentésre kerül. Amennyiben a weboldal látogatása ideje alatt Ön be van jelentkezve a Facebook fiókjába, a fenti információk összekapcsolásra kerülnek a fiókkal.

Ha Ön használja a bővítmény funkciót - például megoszt vagy „lájkol” egy bejegyzést - úgy a megfelelő információk szintén továbbításra kerülnek a Facebook Inc. részére. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a Facebook Inc. ezeket az adatokat összekapcsolja az Ön Facebook fiókjával, kérjük, hogy a weboldal felkeresését megelőzően jelentkezzen ki a Facebook fiókjából.

Ez a weboldal továbbá a Google Plus „+1” gombját használja. Ezt a gombot a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) üzemelteti. Amennyiben Ön olyan weboldalra látogat, amely tartalmazza a „+1” gombot, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Google szerverei között. A weboldal üzemeltetőjének ezért nincs befolyása azoknak az adatoknak a természetére és terjedelmére, amelyeket a bővítmény a Google Inc. szervereire továbbít. Ha Ön be van jelentkezve a Google+-ban, és közben rákattint a „+1” gombra, akkor az oldal tartalmát megosztja a nyilvános profilján.
A Google Inc. szerint személyes adatok gyűjtésére csak abban az esetben kerül sor, ha Ön rákattint a gombra. A bejelentkezett Google felhasználók esetén is többek között az IP-cím elmentésére kerül sor. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a Google Inc. ezeket az adatokat elmentse és összekapcsolja az Ön fiókjával, kérjük, hogy a weboldal felkeresését megelőzően jelentkezzen ki.

A „+1” gombhoz kapcsolódó információkat az alábbi hivatkozáson találja: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Ez a weboldal továbbá Twitter-gombokat használ. Ezeket a Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) üzemelteti. Amennyiben Ön olyan weboldalra látogat, amely ilyen gombot tartalmaz, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és a Twitter szerverei között. A weboldal üzemeltetőjének ezért nincs befolyása azoknak az adatoknak a természetére és terjedelmére, amelyeket a bővítmény a Twitter Inc. szervereire továbbít. A Twitter Inc. nyilatkozata szerint ennek során csak az IP-cím gyűjtésére és elmentésére kerül sor. A személyes adatok Twitter Inc. általi kezelésére vonatkozó adatok az alábbi linken találhatók: https://twitter.com/privacy?lang=de

11. Google Analytics
Ez a weboldal a „Google Analytics” szolgáltatást használja, amelyet a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) a weboldalak felhasználók általi használatának elemzése céljából nyújt. A szolgáltatás szövegfájlokat, úgynevezett „sütiket” használ, amelyek elmentésre kerülnek a végfelhasználó eszközén. A sütik által gyűjtött információk rendszerint továbbításra kerülnek a Google egy szerverére az Amerikai Egyesült Államokban, ahol elmentik őket.

Ezen a weboldalon IP-cím anonimizálás van érvényben. A felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain és az Európai Gazdasági Térség szerződéses államain belül lerövidítik. A rövidítéssel megszűnik az Ön IP-címének személyes vonatkozása. A weboldal üzemeltetők és a Google Inc. között megkötött megbízási adatokról szóló megállapodás keretein belül a szolgáltatás a gyűjtött információk segítségével kiértékeli a weboldal használatát és a weboldalon végzett tevékenységeket, és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat végez.

Önnek lehetőségében áll a böngészőjében elvégezni a megfelelő beállításokat, hogy ezzel megakadályozza, hogy a sütik elmentésre kerüljenek az eszközén. Nem biztosított, hogy Ön a weboldal összes funkciójához korlátozás nélkül hozzáférhet majd, ha a böngészője nem engedélyezi a sütik használatát.

Egy böngésző-bővítménnyel továbbá azt is megakadályozhatja, hogy a sütik által gyűjtött információk (beleértve az Ön IP-címét is) elküldésre kerüljenek az Google Inc. részére, és azokat a Google Inc. használja. A bővítmény az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatív módon a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de történő kattintással megakadályozhatja, hogy a Google Analytics ezen a weboldalon belül gyűjtse az Ön adatait. A fenti hivatkozásra történő kattintással Önnek lehetőségében áll egy „Opt-Out-Cookie” letöltésére. A böngészőjének tehát alapvetően meg kell engednie a Sütik elmentését. Ha Ön rendszeresen törli a sütiket, úgy a weboldal minden egyes felkeresése esetén újabb kattintásra van szükség.

A Google Inc. általi adathasználattal kapcsolatban további információkat itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Logo Facebook Logo Instagram Logo Youtube Logo Pinterest